ปัจจัยอะไรบ้าง❓ ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของกันแดด
💢ทากันแดดผิดวิธี การทากันแดด ต้องทาตอนที่ผิวแห้งและสะอาด ลูบครีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการทาย้อนขึ้นลง ไปมา จะทำให้ครีมกันแดดหลุดได้

💢การใส่เสื้อผ้า หลังจากที่ทากันแดดทันที จะทำให้เนื้อครีมติดอยู่กับเสื้อผ้า และประสิทธิภาพป้องกันแสงแดดลดลง

💢ผิวที่ทากันแดดโดนน้ำ หรือการว่ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการโดนน้ำ โดนเหงื่อ หรือการว่ายน้ำ ถ้าไม่ใช่กันแดดแบบกันน้ำ จะสามารถทำให้ครีมกันแดดเจือจางลงได้

💢ลมที่พัด สำหรับการทากันแดด สิ่งที่ต้องระวังคือ ลม เพราะลมจะพัดให้กันแดดที่ติดบนผิวของเราหลุดออกได้

Cr : พ.ต.ท. นายแพทย์ ศักดา ชาญวณิชยชัย

#iConFaceUniversalSunscreen
#UniversalSunscreen
#NewProduct #กันแดด
#มินพีชญา #MinPechaya